Donya’s eerste nest

Vandaag heeft onze lieve Donya haar eerste nest geworpen. We mogen vier prachtige pups heeft verwelkomen.
Twee schattige reutjes en twee lieve teefjes.

Donya, als zorgzame moeder, straalt van trots en liefde.


Heb je belangstelling voor één van haar pups, vul dan het contactformulier in.

Update: 17-12-2023 - Alle pups zijn gereserveerd

Een stamboomhond is een hond uit een goed nest!

logo_rvb_paars_

De Raad van Beheer, de koepelorganisatie op het gebied van houden van honden in Nederland, promoot sinds november 2015 een zorgvuldige keuze bij aanschaf van een hond. Daarvoor heeft hij de campagne ‘Uit een goed nest’ gelanceerd, waarin de voordelen van een stamboomhond worden belicht.

Stichting Dier & Recht vindt de campagne misleidend. Na eerder al door de Reclame Code Commissie in het gelijk te zijn gesteld dat de campagne niet misleidend is, heeft nu het College van Beroep ook geoordeeld dat de campagne niet misleidend is.

In mei 2016 wees de Reclame Code Commissie Reclame de klacht van de stichting Dier & Recht over de campagne ‘Uit een goed nest’ af. Volgens de Reclame Code Commissie was de informatie niet onjuist en ontbrak er ook geen essentiële informatie. Daarom was er geen sprake van misleidende reclame of van handelen in strijd met de waarheid.

Het College van Beroep kwam tot hetzelfde oordeel en vond de campagne van de Raad van Beheer eveneens niet misleidend. In de uitspraak stelt het College van Beroep: “Het door Dier & Recht nagestreefde belang rechtvaardigt in dit geval ook overigens niet dat de Raad van Beheer op deze wijze het recht zou moeten worden ontzegd op de onderhavige wijze haar mening over stamboomhonden aan te prijzen.” Ook stelt het College dat de onderbouwing van de klacht van Dier & Recht op z’n minst onvoldoende is: “De Raad van Beheer heeft, blijkens het voorgaande, de stellingen van Dier & Recht voldoende weersproken. Daardoor kan niet van de juistheid van de (onderbouwing van de) klacht worden uitgegaan.”

De Raad van Beheer is blij dat het College van Beroep de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie volledig onderschrijft. De campagne ‘Zoek de verschillen’ krijgt een vervolg in 2017. Kijk op www.puppyverschillen.nl voor meer informatie. Tevens kun je hier promotiematerialen downloaden en/of bestellen.

puppyverschillen-border-terrier

Bron: Persbericht Raad van Beheer

 

Dierenarts raadt vuurwerkmedicijn voor honden af

Dierenarts Erik Dirks uit Breda waarschuwt met klem voor een aantal vuurwerkmedicijnen tegen vuurwerkangst bij honden. ,,Gebruik dat soort middelen alsjeblieft niet.” Dirks doelt op middelen die acepromazine als werkzame stof hebben.vetranquil

De bekendste merknaam is het vrij verkrijgbare Vetranquil. De hondenbescherming noemt het middel in 2012 al ‘bijzonder hond-onvriendelijk’. ,,Wat het middel doet,” zo vertelt Dirks, ,,is de spieren van de hond verslappen. De baas denkt dan: Bello is lekker rustig. Maar dat is hij op dat moment absoluut niet. Het verslapt de spieren maar de zintuigen worden juist enorm versterkt.”

Met andere woorden: meer stress voor de hond terwijl deze te verslapt is om dit kenbaar te maken. ,,Daarnaast”, gaat Dirks verder, ,,kan een hond onder invloed van dit middel zijn temperatuur niet goed vasthouden, onderkoeld raken en zelfs doodgaan.”

“Ik zeg niet dat medicijnen niet kunnen, maar geef die dan wel in overleg met een dierenarts.” De volgende, voorlopig laatste, voorlichtingsbijeenkomst is aanstaande woensdagavond 23 december. Hier kunnen baasjes op maat advies krijgen. Deelname is gratis na inschrijving.

Bron: BN De Stem

Oproep: Onderzoek naar leeftijdsbepaling pups aan de hand van het gebit

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzoekt of bij pups leeftijdsbepaling aan de hand van het gebit mogelijk is.

Als dat inderdaad het geval is, kan dat bijdragen aan een meer efficiënte aanpak van illegale hondenhandel. Illegaal geïmporteerde pups zijn vaak veel jonger dan wettelijk is toegestaan. De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht onderzoekt daarom of zo’n leeftijdsbepaling aan de hand van het gebit mogelijk is.

Het hoofddoel van de studie is om vast te stellen of er aan de hand van een gebitsinspectie een betrouwbare leeftijdsschatting van een pup kan worden gemaakt door bijvoorbeeld een inspecteur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Aangezien deze instantie over de controle  van de illegale hondenhandel gaat, wordt ze ook bij deze studie betrokken.

Gezocht
We zijn op zoek naar:

  • fokkers met hoogdrachtige teven of waar recent pups zijn geboren. Van de fokkers verwachten wij een actieve houding bij het motiveren van de nieuwe eigenaren om mee te doen aan de studie, waarvan een deel van de informatie van de nieuwe eigenaar zal moeten komen
  • toekomstige eigenaren van een pup afkomstig van een fokker
  • eigenaren die zojuist een dergelijke pup hebben verwelkomd

Met uw medewerking levert u een wezenlijke bijdrage aan een betere bestrijding van de illegale hondenhandel in de toekomst en aan het welzijn van honden.

Wat wordt er van u gevraagd?
Tijdens de studie maakt u,  vanaf het moment dat de hond is opgehaald bij de fokker, twee keer per week foto’s en notities over de wisseling van het gebit  (in ieder geval doen totdat alle snijtanden gewisseld zijn). U ontvangt hiervoor van ons een invulformulier en een duidelijke instructie. De geboortedatum moet voor 100% zeker zijn. Eventueel kunnen wij deze verifiëren bij de fokker.

Aanmelden
Als u wil deelnemen aan het onderzoek, of als u nog vragen heeft, kunt u een mail sturen naar: leeftijdsbepaling-borren@uu.nl
Deelnemers aan het onderzoek ontvangen van ons aan het einde een attentie. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd!

Bron: Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht

Kan een hond zich schuldig gedragen?

logo HondenlotEr verschijnen nog steeds vele verhalen, foto’s en filmpjes over honden die zich “duidelijk
schuldig voelen”. De beelden worden gretig gedeeld. Veel mensen vinden het vermakelijk om te zien hoe honden wegduiken of met een bepaalde blik naar hun eigenaar kijken wanneer deze hen met de camera benadert. In de meeste gevallen is er voorafgaande aan de opname iets gesloopt of opgegeten door de hond. De mens komt vervolgens de kamer binnen en zegt iets in de trend van: “Wie heeft dit gedaan? Ben jij stout geweest? Je gedraagt je duidelijk schuldig!”

Vaak kijkt de hond met een schuine blik waarbij oogwit te zien is, de oren zijn naar achteren gedrukt en/of de hond toont zich in een gebogen/verlaagde houding. Signalen die door deze mensen geïnterpreteerd worden als schuldig gedrag.

Is dat echt zo, of speelt hier iets anders? Dit vroegen wetenschappers zich jaren geleden ook al af en zij besloten hier onderzoek naar te doen. In 2009 verschenen er resultaten van een experiment. Om zeker te weten dat die beweringen klopte, werd er in 2014 nog een onderzoek gedaan. Uit beiden onderzoeken volgde een duidelijke conclusie: het typerende gedrag wat honden op dergelijke momenten laten zien, is niet verbonden aan voorafgaande gebeurtenissen. Het wel of niet bestaan van schuld heeft geen enkele invloed op het gedrag. Wat speelt er dan wel?

Een korte samenvatting van het experiment in 2009:

De vraag was of honden zich daadwerkelijk schuldig kunnen gedragen, of dat er sprake is van projectie van menselijke gevoelens op honden (antropomorfisme). In totaal namen er 14 honden en eigenaren deel aan dit experiment. De honden kregen de mogelijkheid om ongewenst gedrag te tonen in de afwezigheid van hun eigenaren. De eigenaren wisten niet of de hond daadwerkelijk schuldig was of niet; zij konden alleen het bewijs zien bij terugkomst. Dat bewijs werd gemanipuleerd door medewerkers van het experiment. De reacties van de honden op hun terugkerende eigenaren werden vastgelegd. Uit dit onderzoek bleek dat de daadwerkelijke schuldvraag geen enkele invloed had op het gedrag van de honden. Of de hond nu wel of niet het ongewenste gedrag had vertoont, dit had geen invloed op de manier waarop de eigenaar werd begroet. Sommige honden lieten het schuldige gedrag zien zonder dat zij daadwerkelijk iets verkeerd gedaan hadden. Anderen gedroegen zich vrolijk terwijl zij wel iets hadden gedaan wat ongewenst was. Verder was het opvallend dat honden het schuldige gedrag aanzienlijk vaker inzette wanneer hun eigenaren dachten dat de hond schuldig was en hierbij hun hond vervloekten of de hond op een beschuldigende toon aanspraken. Deze resultaten zijn een duidelijke indicatie dat het gedrag wat mensen interpreteren als schuldig, eerder gedrag is wat te omschrijven valt als een angstreactie op de manier waarop de mens de hond benadert.

Een korte samenvatting van het onderzoek in 2014:

De vraag was wederom of het ‘schuldige gedrag’ daadwerkelijk gelinkt was aan schuld, of dat dit gedrag ook werd ingezet wanneer de hond onschuldig was. Er werd extra goed gekeken naar de invloed van het wel of niet aanwezige bewijs van de daad en naar het gedrag van de eigenaren van de honden. Er werden diverse situaties in scene gezet. Aan dit onderzoek namen 69 hond-eigenaar combinaties deel. De omgeving van de hond werd gemanipuleerd en er was sprake van beschikbaar voedsel wat niet opgegeten mocht worden. De resultaten van het onderzoek bevestigde wederom dat het gedrag van de hond bij binnenkomst van de eigenaar niet gelinkt was aan het wel of niet bestaan van daadwerkelijke schuld. Ook bleek er nogmaals een duidelijke indicatie te zijn dat het gedrag wel gelinkt was aan de reactie van de eigenaren op de hond. Wanneer een eigenaar de hond op een beschuldigende toon toesprak, of wanneer de eigenaar een negatieve houding aannam, dan toonden de honden eerder het “schuldige gedrag”.

Schuldig?! Angstig!

Honden zijn in staat om zelfs de meest subtiele signalen van mensen op te vangen. Een frons, een licht teleurgestelde blik, een licht geïrriteerde toon, een ietwat voorover gebogen houding of ogen die net iets harder staren dan anders, het zijn allemaal signalen die de reactie van de hond sterk kunnen beïnvloeden. Honden zijn conflictvermijdende dieren. Wanneer zij zich bedreigd voelen (angst), dan kunnen zij proberen om verdere escalatie te voorkomen door conflictsignalen in te zetten (ook wel eens ‘kalmerende’ signalen of stress-signalen genoemd).

Wanneer je de woonkamer inloopt en de bank is compleet verwoest, dan is het moeilijk om niet op zijn minst teleurgesteld te reageren. Wanneer je jouw hond vervolgens op een geïrriteerde of beschuldigende manier benadert, dan is de kans zeer groot dat de hond hier conflictvermijdend op zal reageren. Wanneer je de hond echt intimideert door met een harde blik te staren, voorover te buigen en misschien zelfs je stem te verheffen, dan is de kans groot dat de hond angstig zal reageren. De blik afwenden, oogwit laten zien, de houding verlagen, de staart tussen de benen, de oren naar achteren, het zijn allemaal signalen die wijzen op gevoelens van angst en conflict. Het betreft dus een reactie op de mens en dit staat compleet los van eerdere gebeurtenissen (de schuldvraag).

Het aanwakkeren van angst- en conflictgevoelens bij honden tast het dier aan in zijn welzijn. Probeer gefrustreerde reacties te voorkomen en schakel bij problemen de hulp in van een deskundige, bijgeschoolde professional die op een positieve manier rekening houdt met het welzijn van de hond.

bron: Hondenlot

Het LICG waarschuwt voor foute puppyfokkers

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) lanceert een nieuwe LICGcampagne ‘ontmasker de foute fokker’. Deze laat zien hoe men een malafide hondenhandelaar kan herkennen en waar men op moet letten bij het kopen van een puppy.  De campagne bevat belangrijke informatie voor iedereen die een puppy wil gaan aanschaffen. Want een puppy kopen lijkt eenvoudig: er is volop aanbod op het internet, en u kunt de pups direct ophalen. Maar achter veel van die schattige advertenties gaan foute fokkers en handelaars schuil. Hoe zorgt u ervoor dat u geen slachtoffer wordt van een malafide hondenhandelaar, en zo onbedoeld zijn wanpraktijken in stand houdt?

Trucjes
Deze handelaars weten precies hoe ze u moeten overhalen een pup bij hen te kopen. Men schermt met nietszeggende kreten als Rijkserkend, UBN nummer en Kamer van Koophandel. Dat zegt echter niets over hoe zij te werk gaan.

Volgens de advertenties zijn de pups in huis zijn opgegroeid en natuurlijk goed gesocialiseerd en gezond. De werkelijkheid is dat ze vaak afkomstig zijn uit grote fokschuren in het buitenland, ze zijn lang niet altijd afdoende ingeënt en ontwormd, en aan socialisatie is niets gedaan.

Wilt u kritische vragen stellen, dan duwt de fokker u zo snel mogelijk een pupje in handen. En probeer dan nog maar eens nee te zeggen, met zo’n hummeltje in uw armen…

Weet wat u doet: bekijk de cartoons en gebruik de puppychecklist
Het is niet eenvoudig om een malafide fokker te herkennen. Het LICG heeft daarom een aantal veel gebruikte trucjes en belangrijke aandachtspunten in cartoons en animaties gevat. Ze laten u zien waar u op moet letten als u een pup gaat kopen. U kunt ze bekijken op de speciale campagnepagina. Bovendien heeft het LICG de puppychecklist, een handig hulpmiddel voor iedereen die een puppy zoekt. Lees hem door, print hem uit en neem hem mee als u gaat kijken. Zo bent u goed voorbereid en herkent u de trucjes van de malafide handelaars!

Steun Amivedi

Je kunt nu Amivedi ondersteunen door postzegels van hun te kopen.

Hun mascotte AMI heeft nu een officiële postzegel van PostNL.amipoes

Voor een velletje van 10 stuks (Nederland) betaalt u €10. Hiervan gaat €0,75 als donatie naar AMIVEDI.

Plak de postzegel op uw brieven en help zo de naamsbekendheid van AMIVEDI te vergroten en indirect vermiste en gevonden huisdieren weer veilig thuis te krijgen.

Maak €10 over op: NL 98 INGB 0004 788310 t.n.v. AMIVEDI onder vermelding van POSTZEGELS + uw naam en adres (straat, huisnummer, postcode en woonplaats), en u krijgt de postzegels thuis gestuurd.

Meer weten over Amivedi, kijk dan op hun website: https://www.amivedi.nl/

Aai me niet register

Het “Aai-me-niet”-register stelt zich tot doel om irritatie over ongevraagd aaien van honden te verminderen. Hondenbezitters kunnen hun hond inschrijven in het “Aai-me-niet”-register.

Kleine honden, grote honden, brave honden, drukke honden, angstige honden, honden met pijn, ze mogen er allemaal in worden opgenomen. Helaas is het nog niet zo dat na inschrijving in het “Aai-me-niet”-register, het verboden is hond (en baas) nog lastig te vallen, zoals dat bij het “Bel-me-niet”-register is.

Maar we hopen met een vol register wel duidelijk te maken aan de samenleving dat “zo maar een hond aaien” onplezierig kan zijn voor de hondenbezitter. En bovendien vaak helemaal niet leuk is voor de hond, hoe goed bedoeld ook.

Doe mee, en schrijf je hond nu in!

SITE_strip aai me niet3

Faculteit Diergeneeskunde bindt de strijd aan met erfelijke kanker bij honden

Kanker bij honden kan erfelijk zijn en rasgebonden. Selectie van rassen verhoogt het risico op erfelijke ziektes, zoals kanker. De Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren van de Universiteit Utrecht doet onderzoek naar erfelijke vormen van kanker bij honden en ontwikkelt betrouwbare DNA-tests om erfelijke aanleg op te sporen en deze aandoeningen terug te dringen.

Kanker is een van de ernstigste gezondheidsproblemen bij huisdieren en een van de belangrijkste doodsoorzaken. Hondenbezitters beseffen vaak niet dat kanker erfelijk kan zijn en dat bepaalde rassen een groter risico lopen. Zo is de kans op kanker bij Berner Sennenhonden en Flatcoated retrievers zelfs vijftig tot zestig procent, tien keer groter dan bij andere hondenrassen. Het gaat bovendien om tumoren die moeilijk behandelbaar zijn.

Gezondheidsproblemen aanpakken

“Door het stelselmatig selecteren van bepaalde kenmerken, vergroot je de kans op erfelijke aandoeningen, zoals kanker”, zegt prof. dr. Jan Rothuizen, coördinator van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde. “Wij willen mensen daarvan bewust maken. Als je een rashond aanschaft, zorg dan dat je weet dat het dier op een gezonde manier is gefokt.”
Om gezondheidsproblemen in de rashondensector effectief aan te pakken, verzamelt het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren gegevens van dierenartsenpraktijken in Nederland. Via deze database wil het problemen in kaart brengen en zorgen dat rasdierfokkers gezonder kunnen fokken. Het UU Kankercentrum voor Dieren, gespecialiseerd in de behandeling van kanker (tumoren) bij honden en katten, ziet elke dag voorbeelden van erfelijke aandoeningen als gevolg van fokken. “Dat moet effectief worden aangepakt”, aldus Rothuizen. “Wij staan niet werkloos aan de kant, maar zijn hard bezig om er echt iets aan te doen.”

Rashondengids

Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) komt begin oktober met een rashondengids (online), waarin 36 rassen en hun genetische aandoeningen staan beschreven. “We hebben daarvoor gegevens gebruikt van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren”, zegt bestuursvoorzitter van het LICG prof. dr. Erik Teske. “Zo hopen wij de gezondheidsproblemen van rashonden te verbeteren. Wij hebben in Utrecht een uniek samenwerkingsverband. Nergens anders ter wereld vind je zo’n grote concentratie van kennis en expertise op het gebied van kanker bij dieren.” De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) ondersteunt het onderzoek naar erfelijke ziektes bij huisdieren.

Lees meer over:

bron: Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten